Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Sales of Cemented Carbide Products 2019-07-01 ~ 2022-06-30 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CNAS Zhuzhou better tungsten carbide company-sales of carbide materials and products 2014-01-22 ~ 2017-01-21
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
tuv-sud
tuv-sud
tuv-sud
tuv-sud

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này